Taal en rekenen

Op de Europaschool staan de basisvaardigheden taal en rekenen centraal. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met deze basisvaardigheden goede resultaten behalen zodat ze zich ook op andere gebieden optimaal kunnen ontwikkelen. Gedurende de dag wordt er dan ook veel tijd besteed aan taal- en rekenonderwijs. Natuurlijk verliezen we andere vakken niet uit het oog. Het basisaanbod op de Europaschool bestaat uit:

  1. De basisvakken: taal/lezen, rekenen en schrijven.
  2. De zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/techniek en verkeer.
  3. Gymnastiek: hiervoor hebben we een eigen vakleerkracht in samenwerking met de Columbusschool in het Columbuskwartier.
  4. Creatieve vakken, muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid.

Resultaatgericht

Wij willen graag weten of de instructies, opdrachten en begeleiding het gewenste resultaat opleveren. Aan de hand van het dagelijks werken in de klas, van toetsen en een leerlingvolgsysteem bekijken we systematisch de resultaten van de kinderen. Zo nodig passen we direct de activiteiten aan om daarmee betere resultaten bij uw kind te behalen en/of uw kind meer uit te dagen.

Methoden, materialen en werkvormen

Om ons onderwijsprogramma goed inhoud en vorm te geven, gebruiken we moderne methodes en hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan is de leesmethode "Veilig Leren Lezen", waarmee de kinderen stap voor stap zeer systematisch woorden als "ik, maan, roos, vis.." leren lezen. Daarnaast zijn er ook volop mogelijkheden om digitaal te werken via de in de klas aanwezige p.c. 's. Maar ook het digitale schoolbord vindt zijn plek. Hiermee worden de lessen veel interactiever vormgegeven waardoor de kinderen op hun eigen manier van leren worden aangesproken. De één door te kijken, de ander door te luisteren en weer een ander door te doen. Ook samen activiteiten doen, draagt bij aan goed leren. Met èn van elkaar leren is leuk en zinvol!

Almeerse Scholen Groep test