Daginvulling

Onze school maakt gebruik van een continurooster. Daardoor hebben alle leerlingen gedurende de hele week dezelfde lestijden zonder extra onderbrekingen. De Europaschool biedt uw kind rust en regelmaat met voldoende ruimte voor ontspanning en spel. De dag kent een vast dagritme met een voor de kinderen duidelijk programma. Dit programma wordt aan het begin van elke dag met de kinderen besproken. Zo weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn!

Zelfstandigheid

In elke basisgroep op onze school hanteren we een doorgaande lijn van zelfstandig werken. Dat betekent dat uw kind in alle groepen met taken werkt en deze zelfstandig leert te plannen en uit te voeren. De leerkracht geeft deels klassikaal les en deels in groepjes. Door te werken met zelfstandige taken is er meer tijd voor de leerkracht om aandacht  aan uw kind of aan kleine groepjes kinderen te geven. In elke klas wordt gewerkt met "uitgestelde aandacht": uw kind gaat zelfstandig met zijn of haar taak aan het werk en krijgt daarna (uitgesteld) in een klein groepje of individueel aandacht van de leerkracht. Gebleken is dat hiermee betere resultaten bij kinderen worden bereikt.

Almeerse Scholen Groep